Geldigheid VCA

Hoe lang is mijn VCA certificaat geldig?

Tien jaar
Eén van de veelgestelde vragen aan onze blog redactie is: Hoe lang is mijn VCA certificaat geldig? Antwoord: Een behaald certificaat is tien jaar geldig.

Controleer je geldigheid
Via het Centraal Diploma Register kun je met het diplomanummer bekijken of jouw of iemand anders zijn certificaat nog geldig is.

Gerucht over verkorting naar 5 jaar
Naar aanleiding van een gerucht over dat de geldigheidsduur van een certificaat wordt verkort naar 5 jaar meldt VCA Actueel dat dit om misverstand gaat. Volgens VCA Actueel blijft de geldigheid tien jaar, ook in 2016.